ZABORAVILI STE VAŠE PODATKE?

Formiran krovni planinarski savez Bosne i Hercegovine

U Napretkovom domu na Trebeviću, u subotu –  31.10.2015 . godine,  održana je (Re) Osnivačka Skupština Planinarskog Saveza Bosne i Hercegovine, događaj kojeg su svi planinari Bosne i Hercegovine čekali pune dvije decenije.

Prisutni delegati su jednoglasno usvojili Poslovnik o radu Skupštine PS BiH, Statut PS BiH i Poslovnik o radu Nadzornog Odbora PS BiH. Od danas smo bogatiji za nekoliko hiljada novih prijatelja. Čestitke novom rukovodstvu i puno uspjeha u radu! Skupštinu Saveza sačinjavaju predstavnici Planinarskog Saveza Federacije Bosne i Hercegovine, Planinarskog Saveza Herceg Bosne iz Federacije Bosne i Hercegovine i Planinarskog Saveza iz Republike Srpske.

Članovi Skupštine iz PS Federacije BiH:

 1. Enes Kajmaković
 2. Zoran Šimić
 3. Jasminka Hadžišehić
 4. Armin Vatreš
 5. Senada Husarić
 6. Muhamed Novalić
 7. Dijana Harčinović – Mandžo
 8. Jasenko Kapidžić
 9. Sead Ribić
 10. Ermin Lipović
 11. Edin Durmo
 12. Emsada Batić

Članovi Skupštine iz PS Herceg Bosne:

 1. Dragan Radeljić
 2. Petar Jukić
 3. Vidan Janjić
 4. Tomislav Rajić
 5. Drago Marijanović
 6. Mario Bonić
 7. Ante Vukadin
 8. Branko Knežević
 9. Dražen Pažin

Članovi Skupštine iz PS Republike Srpske:

 1. Rajko Lekanić
 2. Ljubiša Aramanda
 3. Milan Vuleta
 4. Nebojša Zorić
 5. Abdulah Mujanović
 6. Aleksandar Janković
 7. Milorad Jovanović
 8. Rajko Marčeta
 9. Radoja Vojvodić
 10. Dragan Kuzmanović
 11. Biljana Šegrt
 12. Rajka Čolić

Članovi Predsjedništva Skupštine:

 1. Rajko Lekanić – PS RS
 2. Dragan Radeljić – PS HB
 3. Emsada Batić – PS FBiH

Članovi Upravnog odbora PS BiH:

 1. Zehrudin Isaković – PS FBiH
 2. Blagota Marković – PS RS
 3. Branko Bago – PS HB

Članovi Nadzornog odbora PS BiH:

 1. Mirko Matijević – PS HB
 2. Suzana Tošić – PS RS
 3. Eduard Jukić – PS FBiH

Generalni i izvršni sekretari:

 1. Naida Mačkić – PS FBiH
 2. Igor Đukić – PS RS
 3. Nikica Beljo – PS HB

Komisija za sport, specijalističke djelatnosti sportska takmičenja, reprezentaciju, zastupanje i predstavljanje u međunarodnim sportskim organizacijama:

 1. Žarko Krsmanović – PS RS
 2. Edin Durmo – PS FBiH
 3. Luka Mandić – PS HB

Komisija za opšta i tehnička pitanja:

 1. Miljenko Bošnjak – PS HB
 2. PS FBiH (imenovati)
 3. Dragan Prpoš – PS RS

Tekst : Braco Babić

TOP