ZABORAVILI STE VAŠE PODATKE?

VEDRO Članovi

Udruženje za razvoj i podršku planinarstva i sportskog turizma „VEDRO“ iz Zenice sa radošću objavljuje početak procesa učlanjivanja u Udruženje.

Nakon pribavljanja potrebne dokumentacije i obavljenog postupka registracije, stvoreni su svi preduslovi za institucionaliziranje i omasovljenje članstva. Odlukom Upravnog odbora Udruženja, članarina na godišnjem nivou iznosi 25 KM za prvu godinu, a sve naredne 20 KM.

Fizičko lice može postati član Udruženja, nezavisno od spola i godina starosti, u skladu sa Zakonom i Statutom Udruženja, ako popuni i potpiše pristupnicu za učlanjenje i plati članarinu za tekuću godinu. Članstvo u Udruženju je osnov za izborne funkcije, vođenje akcija i za školovanje i usavršavanje. Potpisivanjem pristupnice, svaki član izjavljuje da prihvata Statut Udruženja i da je upoznat sa svojim pravima, obavezama i dužnostima.

Članom Udruženja postaje se dobrovoljnim pristupom, prihvatanjem Pravila planinarske etike, Tirolske deklaracije i Statuta Udruženja.

Prava i obaveze članova Udruženja su:

  1. Bavljenje planinarskim djelatnostima;
  2. Sudjelovanje u donošenju odluka, birati i biti biran u tijela Udruženja;
  3. Dobijanje informacija o radu Udruženja;
  4. Stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad;
  5. Korištenje povlastica člana Udruženja;
  6. Pridržavanje Statuta i drugih akata Udruženja;
  7. Izvršavanje odluka upravnih tijela Udruženja i preuzetih obveza;
  8. Čuvanje i podizanje ugleda i interesa Udruženja;
  9. Redovno plaćanje članarine;
  10. Čuvanje imovine Udruženja.

Članovi Udruženja mogu biti: redovni, počasni i zaslužni. Počasni član Udruženja može biti pojedinac, koji je dao značajan doprinos razvoju Udruženja, a nije bio član Udruženja. Zaslužni član je pojedinac, višegodišnji član Udruženja, koji je svojim radom doprinio uspješnom radu i razvoju Udruženja.

Učlanjenjem u „VEDRO“, otvorit će Vam se novi horizonti prelijepog svijeta planinarstva.

TOP