ZABORAVILI STE VAŠE PODATKE?

Čeona lampa i karabineri

ČEONA LAMPA

Za planinare, a pogotovo za alpiniste najprikladnija je takozvana čeona lampa. Kako joj ime kaže ova lampa stoji na glavi tako da su nam ruke slobodne za obavljanje drugih poslova po kampu ili noćnom planinarskom turom.

Slobodne ruke pružaju mogućnost planinarima/alpinistima da još po mraku krenu na uspon ili ako ih uhvati mrak pruža im mogućnost da izađu iz smjera ili da se vrate u kamp.

Posebna pogodnost nošenja lampe na glavi je ta da kuda okrenemo glavu tamo i osvjetljavamo prostor. U prodavnicama planinarske opreme možemo naći razne čeone lampe, sa običnim sijalicama, sa halogenim ili sa specijalnim led dijodama koje su jako štedljive, a sasvim dobro osvjetljavaju prostor. Jasno prema cijeni  je kvalitet pa ako često idemo na ozbiljne ture onda ne treba štedjeti.

 KARABINERI

Karabineri su sprave koje služe za spajanje užeta sa sidrištem, za osiguravanje, za navezivanje i za pravljenje raznih vrsta konstrukcija za dizanje, spuštanje, transport.

Karabiner je nezamjenjivi dio tehničke opreme i njen osnovni sadržaj. Vrlo veliki broj stvari u planinarstvu je moguće uraditi samo upotrebom užeta i karabinera uz posjedovanje dobrog sidrišta. Karabineri se prave od raznih vrsta čelika, aluminijumskih legura i legura titanijuma. Bitno je znati da se ovalni karabineri koriste u speleologiji i pri spasilačkim konstrukcijama, a da se tzv. HMS karabineri koriste prilikom osiguravanja i spuštanja. Karabineri koji se mogu zabraviti zovu se karabineri sa maticom ili matičnjaci.

Matičnjaci se uvek koriste kod osiguravanja, spuštanja i spašavanja. Matičnjake treba izbegavati u situacijama kada položaj i kretanje užeta mogu dovesti do njegovog trljanja i oštećenja. Matica na karabineru ne utiče na njegovu nosivost, već samo predstavlja sigurnost za slučajno otvaranje karabinera. Karabiner mora imati oznake izdržljivosti koju postavlja proizvođač.

Karabineri tipično drže minimalno 1500 Kq opterećenja. Nosivost karabinera se odnosi na položaj pri kome je on zatvoren i opterećen po dužoj osi, kada je otvoren i opterećen po dužoj osi i kada je otvoren po široj osi. 1karabiner iznosi približno 100 Kg.

TOP