ZABORAVILI STE VAŠE PODATKE?

Konkurs za Predsjednika Skupštine, Predsjednika Udruženja i dva člana Upravnog odbora

Udruženje za razvoj i podršku planinarstva i sportskog turizma “Vedro” iz Zenice raspisuje Konkurs za Predsjednika Skupštine, Predsjednika Udruženja i dva člana Upravnog odbora.

Kandidati za navedene funkcije u Udruženju moraju ispunjavati sljedeće uslove:

  1. Punoljetstvo (Stariji od 18 godina)
  2. Državljani Bosne i Hercegovine
  3. Članovi Udruženja “VEDRO” za tekuću 2015. godinu
  4. Organizacijske i komunikacijske vještine

Gore navedene uslove kandidati mogu dokazati sljedećim dokumentima :

  • Biografija sa općim podatcima (ime, prezime, datum rođenja, prebivalište, zanimanje) te posebnim dijelom o planinarskoj biografiji. Preporučuje se forma Europass biografije.
  • Neovjerena obostrana kopija članske kartice Udruženja za razvoj i podršku planinarstva i sportskog turizma “VEDRO” sa važećom markicom za 2015. godinu
  • Silabus sa iznesenim Planom rada Udruženja u mandatnom periodu od dvije godine, na minimalno pola, a maximalno dvije stranice kucanog teksta (planirane aktivnosti, izleti, predavanja, saradnja i slično)
  • Uz priloženu dokumentaciju navesti i za koje mjesto se član Udruženja kandiduje

Dokumentacija za kandidaturu se šalje u koverti ili ličnom dostavom, na adresu

Udruženje za razvoj i podršku planinarstva i sportskog turizma “VEDRO” Zenica

Jalijski put broj 5 (Dom Mladih – bivša zgrada UMCOR-a)

72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

ROK ZA DOSTAVU DOKUMENTACIJE JE 05. DECEMBAR 2015. GODINE DO 20:00 H

Kandidati sa potpunom dokumentacijom održat će usmeno obraćanje Skupštini Udruženja sa prezentacijom Plana rada Udruženja u mandatnom periodu na sjednici Skupštine koja će se održati 08. decembra 2015. godine sa početkom u 18:00 u Amfiteatru Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici (zgrada Mašinskog fakulteta, Fakultetska 1. u Zenici), kada će se održati izbori za Predsjednika Skupštine, Predsjednika Udruženja (člana upravnog odbora) i jednog člana Upravnog odbora.

VEDRO!
Zenica, 20.11.2015
Upravni odbor Udruženja planinara VEDRO

TOP